Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

LỊCH HỌC CÁC KHÓA NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

1/ CÁC KHÓA THI HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP K02 khai giảng 05/09

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TẠI CTY CỔ PHẦN GDVN TẠI HÀ NỘI KHÓA K02 T7&CN

Thời gian: 9/2015 đến tháng 11/ 2015

Địa điểm: Hội trường 1, Giảng đường B2, ĐHQG – Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

STT

Học phần

Số tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1.     

Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin trong dạy học

2

Thứ bẩy (12.09.2015)

Chủ nhật (13.09.2015)

Thứ bẩy (19.09.2015)

Chủ nhật (20.09.2015)

Vũ Ngọc Tuấn

2.     

Sử Dụng Phương Tiện và công nghệ trong dạy học

2
3.     

Giáo Dục Học Nghề Nghiệp

3

Thứ bẩy (26.09.2015)

Chủ nhật (27.09.2015)

Nguyễn Thị Xuân Lan
4.     

Tổ Chức Quản lý quá trình dạy học

3

Thứ bẩy (03/10/2015)

Chủ nhật (04/10/2015)

5.     

Giao Tiếp Ứng xử sư phạm

2

Thứ bẩy (10/10/2015)

Chủ nhật (11/10/2015)

Lê Xuân Tiến

6.     

Tâm Lý học sư phạm nghề nghiệp

4

Thứ bẩy (17/10/2015)

Chủ nhật (18/10/2015)

7.     

Phương Pháp và kỹ năng dạy học

3

Thứ bẩy (24/10/2015)

Chủ nhật(25.10.2015)

Hoàng Thị Kim Huyền

8.     

Nghiên cư khoa học sư phạm ứng dụng

3

Thứ bẩy (31.10.2015)

Chủ nhật(01.11.2015)

Hoàng Thị Kim Huyền

9.     
Thực tập sư phạm
 
3

Thứ 2 (02.11.2015)

Phạm Xuân Hải

 

TỔNG

25

Ngày 06.11.2015

Dự kiến Thi các học phần

 

2/ Lịch học các lớp hệ Giảng viên cao đẳng và đại học

 
STT
Tên lớp
Lịch học
Nội dung học
Ngày thi
(Dự kiến)
1
K16

Ngày thứ 7 và ngày chủ nhật

Ngày 22,23/8/2015

2
K17

Ngày thứ 7 và chủ nhật

ngày

19, 20/09/2015