Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

TRANG CHỦ

Hotline: 0982 78 78 41

      

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

HỌC PHÍ (vnđ/họcviên)

 

Đăng ký

 

Hà Nội

Đà Nẵng

TP HCM

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, đại học

(thời lượng: 2 tháng)

(xem nội dung)

Gốc

3.000.000

3.300.000

3.000.000

 

Ưu đãi

2.500.000

 2.500.000

 

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

(thời lượng: 1,5 tháng)

(xem nội dung học)

Gốc

2.500.000

2.500.000

2.500.000

 

Ưu đãi

2.200.000

 2.200.000

2.200.000

3. Nghiệp vụ sư phạm mầm non

(thời lượng: 3 tháng)

(xem nội dung học)

 

2.500.000

 3.000.000

3.000.000

 

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý mầm non

(thời lượng: 3 tháng)

(xem nội dung học)

 

2.500.000

3.500.000

3.500.000