Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Đào tạo Quản lý hành chính nhà nước - Quản lý ngành giáo dục

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP
BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
 
- Căn cứ công văn số 143/CV-ĐHSPHN-ĐT ngày 26/02/2014 Của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc phối hợp, đặt lớp Đào tạo bồi dưỡng Chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước - QLGDĐT  tại Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam;
- Căn cứ vào  nhu cầu thực tế của cán bộ, giáo viên trên cả nước.  
        
Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Quản lý hành chính nhà nước - QLGDĐT như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:  học sinh, sinh viên các trường Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trong cả nước và các cá nhân đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TT
Tên học phần
Tổng số tiết
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
1
 Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo
30
20
5
5
 
Tổng
30
25
5
5

 
Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chứng chỉ Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo.
III. HỌC PHÍ: 1.800.000đ/ học viên (Một triệu tám trăm ngàn đồng). Số lượng tối thiểu 30 học viên trở lên
IV. HỒ SƠ
1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) – gửi kèm theo Thông báo.
2. Bản sao giấy khai sinh có công chứng.
3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1.      Thời gian: Thời gian học 4 ngày
2.      Địa điểm: Giảng đường B4, Trường ĐH Quốc Gia HN
 
Phòng Đào tạo: 
ĐT: (04)37 549 260 /- (04)37 549 659 
Hotline: 0982 7878 41 / 0973 8686 76 / 0976 2500 11 / 0985 8686 51 / 0979 8686 20 / 0976607660