Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

CÁC MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ THỰC TẬP

1/ các bạn thực tập tập tại các cơ sở ngoài tải mẫu thực tập tại đây

       Mẫu thực tập

2/ Mẫu phiếu đăng ký lớp Giảng Viên  Cao Đẳng - Đại học

        tải về

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNVTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Phan mem quan ly ban hang,Nội dung thông tư số 2102 về việc thi giảng viên chính và giảng viên cao cấpNội dung thông tư số 2102 về việc thi giảng viên chính và giảng viên cao cấp