Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Bồi dưỡng Triết học (Sau ĐH cho giảng viên CĐ-ĐH)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUÔC GIA
----------&&&---------
Số:           /GDVN
(V/v: Mở lớp bồi dưỡng Triết học sau Đại học cho giảng viên )
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------&&&---------
 
 
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG TRIẾT HỌC
 
- Căn cứ công văn số 143/CV-ĐHSPHN-ĐT ngày 26/02/2014 Của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc phối hợp, đặt lớp Đào tạo bồi dưỡng Chứng chỉ Triết học sau Đại học tại Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam;
- Căn cứ vào  nhu cầu thực tế của cán bộ, giáo viên trên cả nước.          
Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Triết học sau Đại học như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG: Giảng viên chưa qua lớp bồi dưỡng Triết học sau đại học và những đối tượng có nhu cầu bổ sung kiến thức.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TT
Nội dung bồi dưỡng
Số tiết
1
Lịch sử Triết học
45
2
Triết học Mác- Lênin
45

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ
III. HỌC PHÍ & THỜI GIAN HỌC
1.Học phí: 2.000 000đ/ học viên (hai triệu đồng chẵn). Số lượng tối thiểu 30 học viên trở lên
2. Thời gian: 02 tuần
Địa điểm học:
 
IV. HỒ SƠ
1. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) gửi kèm theo Thông báo;
2. Bản sao Giấy khai sinh có công chứng;
3. Bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng;
4. 02 ảnh 3x4
5. 01 CMT photo
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Số A3P2, Ngõ 235, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 043 22 52 677 
Hotline: 0982 7878 41