Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

CAC CHUONG TRINH NGAN HAN

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

 

TT
Chương trình học
Ngày học
Học phí
Ghi chú
1
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
 
K1:10/4/2015
K2:24/4/2015
800.000
3 ngày
2
Quản lý Dự án
 
K1: 14/4/2015
1.400.000
5 ngày
10 tối
3
Nghiệp vụ Kỹ sư định giá
 
Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
 
K1:14/4/2015
1.500.000
1.500.000
14 tối
10 tối
4
Giám sát thi công xây dựng
 
K1:14/4/2015
1.700.000
Ngày
5
Quản lý, vận hành nhà chung cư
K1: 25/4/2015
2.500.000
Thứ 7_ CN
6
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động
K1:04/4/2015
K2:18/4/2015
800.000
1.000.000
Nhóm 1 và 4
Nhóm 2 và 3
7
Môi giới Bất Động Sản
Định giá Bất Động Sản
Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS
 
K1:24/4/2015
1.300.000
1.600.000
1.300.000
Thứ7
&CN
Tối 2-4-6
8
Văn thư lưu trữ
Thư ký văn phòng
Thông tin thư viện
K1:18/4/2015
 
2.200.000
1.500.000
1.500.000
 
Thứ 7 & CN
Tối 2-4-6
 
9
Thiết bị Trường học
K1: 25/4/2015
2.200.000
2.500.000
Bậc TH, THCS
Bậc THPI
10
Luyện thi TOEFL – ITP
Chương trình B1
Chương trình B2
K1: 18/4/2015
 
3.000.000
3.500.000
4.500.000
T2-4-6
Thứ 7 _CN
 
 
11
Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
 
Tại Hà Nội:
K1:06/4/2015
K2:11/4/2015
Tại Đà Nẵng:
K1: 11/4/2015
Tại HCM:
K1: 11/4/2015
HP Hà Nội và Đà Nẵng
1.800.000
2.400.000
3.200.000
HP HCM:
1.900.000
2.500.000
3.300.000
1 tháng
2 tháng
3 tháng
12
Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng
K1:25/4/2015
1.500.000
2 ngày
13
Khóa học về ISO
- Nhận thức ISO 9001:2008
-  Nhận thức ISO 14001:2004
-  Nhận thức ISO 18001:2007
K1:25/4/2015
1.200.000
1 ngày
14
Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008
K1: 24/4/2015
1.800.000
3 ngày
15
Khóa học 5S
K1: 25/4/2015
1.200.000
2 ngày
16
Nghiệp vụ Nấu ăn
K1: 18/4/2015
4.000.000
3 tháng
17
Nghiệp vụ  Buồng
K1: 18/4/2015
2.500.000
2 tháng
18
Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn
Nghiệp vụ Lễ tân Văn phòng
K2: 18/4/2015
2.500.000
2 tháng
19
Nghiệp vụ Bàn- Bar
K1: 18/4/2015
2.500.000
2 tháng