Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Đào tạo Chuyên đề Nghiên cứu khoa học cho Giảng viên TC-CĐ-ĐH

 

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUÔC GIA

----------&&&---------

Sè:           /VNCSP

(V/v: Mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên đề nghiên cứu khoa học  cho giảng viên đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----------&&&---------

 

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2013

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC,

CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

Kính gửi:  …………………………………………………………………..

                ……………………………………………………………………..

 

- Căn cứ quyết định số 8308/QĐ- BGDĐT ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho trường Đại học Sư phạm Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng,

       - Căn cứ Quyết định số 7099/QĐ –BGD&ĐT- TCCB ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Viện nghiên cứu Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư pham Hà Nội;

      - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sư phạm do Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành ngày 5/7/2007.

Viện Nghiên cứu sư phạm - Trường Đại học sư phạm Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc gia thông báo về việc mở lớp chuyên đề nghiên cứu khoa học cho giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

       1. Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

2. Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

3. Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lí nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

4. Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Theo chương trình bồi dưỡng chuyên đề nghiên cứu khoa học cho giảng viên đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

 

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

- Hình thức 1 : Học liên tục vào các ngày trong tuần (trừ chủ nhật).

- Hình thức 2 : Học vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật.

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉChuyên đề nghiên cứu khoa học cho giảng viên đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp”.

IV. HỌC PHÍ

            - 1.800.000 đ/học viên/khóa học (Tùy theo sơ lượng học viên của mỗi lớp)

V. HỒ SƠ

1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) – gửi kèm theo Thông báo.

2. Bản sao giấy khai sinh có công chứng.

3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.      Thời gian: Khai giảng ngày    tháng        năm 2013 (Dự kiến)

2.      Địa điểm:

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số A3P2, Ngõ 235, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0437 549 260 / 0437 549 659

Hotline: 0982 7878 41 / 0973 86 86 76 / 0976 25 00 11/ 0985 8686 51 / 0979 8686 20 / 09 7660 7660