Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Bài tập môn ứng dụng công nghệ thông tin lớp TCCN K20

 

Đây là bài tập môn ứng dụng công nghệ gửi lớp TCCN K20: Yêu cầu thành viên trong lớp làm bài và gửi bài cho lớp trưởng. và lớp trưởng có trách nhiệm tập hợp bài thi của các bạn sau đó ghi ra một đĩa cứng để lưu giữ bài thi và để giảng viên chấm điểm. (trước khi ghi đĩa nộp bài cho giảng viên lớp trưởng kiểm tra xem còn thiếu bạn nào không, nếu thiếu thì phải bổ sung ngay để ghi đĩa) 

hạn nộp bài thi trước ngày 15/08/2015

mọi thắc mắc về bài tập liên hệ: 0985 86 86 55

Tải đề thi và dữ liệu

Tài liệu tham khảo để làm bài tập: 

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNVTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Phan mem quan ly ban hang,Điểm thi lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên K22Điểm thi lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên K22
Phan mem quan ly ban hang,Danh sách phòng thi và số báo danh lớp Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên K22Danh sách phòng thi và số báo danh lớp Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên K22
Phan mem quan ly ban hang,Nội dung thông tư số 2102 về việc thi giảng viên chính và giảng viên cao cấpNội dung thông tư số 2102 về việc thi giảng viên chính và giảng viên cao cấp
Phan mem quan ly ban hang, Phạm vi sử dụng của các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Phạm vi sử dụng của các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Phan mem quan ly ban hang,Khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm tại cơ sở Đống ĐaKhai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm tại cơ sở Đống Đa
Phan mem quan ly ban hang,chương trình khuyến mại hot nhất trong nămchương trình khuyến mại hot nhất trong năm
Phan mem quan ly ban hang,CÁC MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ THỰC TẬP CÁC MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ THỰC TẬP